BERINGER FINANCE BRUKER FØLGENDE TREDJEPARTER:

Klientmidler og innskudd er i følgende banker:

  • DNB, Oslo
  • Nordea, Oslo
  • Danske Bank, Oslo
  • Sparebanken Vest, Bergen

Aksjer og obligasjoner utenfor Norge:

  • Danske Bank AS Client account

Verdipapirfond:

  • Citco Fund Services (Ireland) Ltd
  • Citibank Europe plc (Ireland)
  • SMT Fund Services (Ireland) Ltd
  • International Fund Services (Ireland)
  • Northern Trust Int. Fund Adm. Services (Ireland)