Anskaffelse av Lei (Legal Entity Identifier)

Fra 3. januar 2018 ble ny regulering vedrørende plikten til å offentliggjøre informasjon om ordre og handler (pre- and post-trade transparens) utvidet til å gjelde alle typer finansielle instrumenter. Blant flere endringer, vil LEI benyttes som identifikasjon for kunder som er foretak.

Legal Entity Identifier (LEI) er en global identifikator, som brukes for å identifisere juridiske personer som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity Identifier System, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board.

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Fra 1. november 2017 ble LEI obligatorisk for alle foretak som inngår derivatkontrakter. For mer informasjon, vennligst se: https://www.finanstilsynet.no/tema/emir

Markets in financial Instruments Directive (MiFID II/MiFIR)
Med MiFID II/MiFIR transaksjonsrapportering er bruk av LEI være obligatorisk for alle foretak som kjøper eller selger finansielle instrumenter i samsvar med ny regulering. Dette ble gjeldende fra 3. januar 2018. For mer informasjon vennligst se: https://www.finanstilsynet.no/tema/mifid-ii–mifir/

Hvordan anskaffe LEI
Det finnes flere tilbydere av LEI og nedenfor har vi satt opp noen, for mer informasjon vedrørende LEI, vennligst se Global Legal Entity Identifier Foundation: www.gleif.org/en

Pris vil variere fra tilbyder til tilbyder, men ligger på rundt USD 150 for førstegangsregistrering og årlig vedlikehold fra år 2 vil ligge på rundt USD 120.